Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Beleidsprogramma Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Het is tijd dat we niet alleen de werkgevers, maar ook medewerkers in onze branche vragen naar hun ideeën en wensen. Daarom is Arbeidsverhoudingen een van de vier programma's waarop wij de komende jaren onze beleidsontwikkeling richten. Op basis daarvan kunnen we een cao afspreken die zó interessant is dat die zorgt voor meer natuurlijke instroom. 

Van ondernemers naar ondernemingsorganisatie

Van ondernemers- naar ondernemingsorganisatie

We willen de branche aantrekkelijk houden voor huidige en potentiële medewerkers. Maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming, klimaat en energietransitie maken dat mogelijk (‘toekomst in de onderhoudsbranche’) en noodzakelijk (‘de onderhoudsbranche doet er toe’). Onze medewerkers en ondernemers hebben elkaar nodig in een houdbare toekomst waarin gezond, veilig, betaalbaar, schaalbaar en werken centraal staan.

Arbeidsvoorwaardenscan

In dialoog met werkgevers en medewerkers willen we meer betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap realiseren. De arbeidsvoorwaardenscan is daar een mooi voorbeeld van. Voor het tot stand brengen van onze huidige cao SAVG, hebben we zowel werkgevers als medewerkers gevraagd hun voorkeuren voor arbeidsvoorwaarden aan te geven. Ruim 1.200 werkgevers en medewerkers hebben de zogenoemde 'arbeidsvoorwaardenscan' ingevuld. Download hier de samenvatting van de analyse van de Arbeidsvoorwardenscan.

Project Imago

Om goede én de juiste hoeveelheid instromers te krijgen, moeten we onze sector goed op kaart hebben. Niet alleen bij instromers, maar ook bij de mensen om hen heen. Gelukkig vindt nog altijd ongeveer 50% een baan in onze sector door enthousiaste verhalen van familie, vrienden of bekenden die ook in de sector werken. Maar daarbuiten, blijkt uit onderzoek, heeft onze sector een achterblijvend imago. Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad hebben we dus een gat te dichten. Dat imago willen we de komende jaren extra glans geven. Samen met u!
Meer over het project Imago

 

Andere beleidsprogramma's

Naast Arbeidsverhoudingen zijn er nog drie andere pijlers van het OnderhoudNL beleidsplan 2020-2023:

Uitgelicht

Uitgelicht Ondernemingsorganisatie preferencetool_1024x606

Wat vinden medewerkers belangrijk?

OnderhoudNL is op weg om een vereniging te worden voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf: de ondernemingsorganisatie. Dat gebeurt in dialoog met de lidbedrijven en hun medewerkers. Na meerdere sessies met werkgevers richt de aandacht zich nu op die medewerkers: wat vinden zij belangrijk als het gaat om de relatie met hun werkgever en arbeidsvoorwaarden? OnderhoudNL organiseert daarvoor bijeenkomsten én zet een nieuwe tool in. 

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt