Privacybeleid OnderhoudNL

privacy-1024x350

Privacybeleid OnderhoudNL

Privacyverklaring

Koninklijke OnderhoudNL (hierna genoemd: OnderhoudNL) is een vereniging, gevestigd aan de Coenecoop 5 te Waddinxveen. Vanuit haar verenigingsdoel verwerkt zij bedrijfs- en persoonsgegevens.

Gegevens die wij verwerken

OnderhoudNL verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens over u omdat uw bedrijf lid is van OnderhoudNL, u gebruik maakt van onze diensten, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat u een relatie van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens, zoals vestigingen, omzetten, betalingen etc.
 • Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch actief aan ons heeft verstrekt, zoals de deelname aan een bijeenkomst, training of een vraag aan OnderhoudNL Ledenadvies.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

OnderhoudNL verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschapszaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • Gebruikmaking van dienstverlening van OnderhoudNL

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

OnderhoudNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

OnderhoudNL verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit voortkomt uit het belang van het verenigingsdoel en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden?

OnderhoudNL gebruikt de bedrijfs- en persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw gegevens alleen als u er toestemming voor heeft gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat u en OnderhoudNL er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heeft u?

OnderhoudNL vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een e-mail naar info@onderhoudnl.nl. OnderhoudNL zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één week, op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke bedrijfs- en persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • het recht van correctie: als de bedrijfst- en persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle bedrijfs- en persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging

Onderhoud NL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onderhoudnl.nl.

Klacht indienen: Autoriteit Persoonsgegevens

OnderhoudNL vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt