OnderhoudNL Restauratieschilders

Glas in lood, Markiezenhof

Sector Restauratieschilders

Sector Restauratieschilders

Sector Restauratieschilders is een van de zes sectoren binnen OnderhoudNL. Deze sector heeft als doel om kwalitatief monumentaal schilderwerk in Nederland te stimuleren. Wij werken om die reden actief samen met Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). ERM-certificering is ook een voorwaarde om lid te mogen zijn van OnderhoudNL Restauratieschilders.

Kenniskring Restauratieschilders_juni_2022_1024x606
Kenniskring Restauratieschilders_juni_2022_1024x606

Leden

Alle reguliere leden van OnderhoudNL Restauratieschilders zijn in het bezit van het ERM-certificaat URL 4009 (Historisch Schilderwerk). Zie de OnderhoudNL Restauratieschilders Landkaart verderop op deze pagina. Bedrijven die zijn aangesloten bij OnderhoudNL hebben ook de mogelijkheid om aspirant-lid van sector Restauratieschilders te worden, mits zij de intentie hebben om de certificatie middels ERM-audits door Kiwa binnen één jaar na aanvang van het aspirant lidmaatschap te behalen.

Bestuur & sectormanagement

Het bestuur van sectorvereniging OnderhoudNL Restauratieschilders bestaat uit drie personen, afkomstig van haar leden:

 • Hans Wolters, voorzitter
 • Gerrit Jan van Triest, lid
 • Jeroen Cloïn, lid
 • Johan Noom, kandidaat bestuurslid

Het sectormanagement wordt gevoerd door Ferdinand Wieman. Hij is naast bestuurssecretaris degene die in samenwerking met het verenigingsbureau het beleid uitvoert en verantwoordelijk is voor de leden.

Beleidsplan & activiteiten 2020-2023

Om het doel van OnderhoudNL Restauratieschilders te bereiken hebben wij een meerjarig beleidsplan met diverse activiteiten. Een greep uit de voornaamste plannen & activiteiten:

 • Kwalitatieve gestage groei
 • Promotie van ERM-gecertificeerde bedrijven
 • Organiseren van Kenniskringen
 • Deelname aan vakbeurzen
 • Stimuleren vakkundig en marktgericht onderwijs
 • Bijdragen aan en stimuleren van de NCE Opleiding Erfgoed Schilderen
 • Stimuleren van Ketensamenwerking
 • Lobbyen voor een betere Monumentenzorg
 • Ondersteunen van lidbedrijven bij ERM-certificering

Events Restauratieschilders

OnderhoudNL Restauratieschilders is jaarlijks bij diverse events betrokken. Zo organiseren wij circa tweemaal per jaar een Kenniskring en zijn wij betrokken bij andere events zoals vakbeurs MONUMENT.
Bekijk hier de events van de afgelopen jaren

 

ERM-certificering

Basis voor de certificering van bedrijven in de restauratiebranche zijn de richtlijnen van Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Alle leden van OnderhoudNL sector Restauratieschilders die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. OnderhoudNL heeft een werkboek ontwikkeld om leden te helpen bij de ERM-certificering. Ook zitten er checklists bij om te toetsen of het bedrijf voldoet aan de gestelde criteria. 
Meer informatie over ERM-certificering

 

NCE Opleiding Erfgoed Schilderen

OnderhoudNL werkt actief samen met NCE (Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen). Samen met NCE hebben wij de opleiding Erfgoed Schilderen gelanceerd. Inmiddels zijn er vier groepen gestart. Ons streven is om jaarlijks een nieuwe groep te laten starten.
Meer informatie en doorgeven interesse

 

GA-platform Restauratie

OnderhoudNL Restauratieschilders is vertegenwoordigd in het GA-Platform Restauratie. Tien brancheorganisaties, die met ruim 400 aangesloten gespecialiseerde bedrijven aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse monumenten, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie.
Meer informatie over het GA-Platform Restauratie

 

Bekijk de landkaart met ERM-gecertificeerde bedrijven

🔎 Klik op de afbeelding om de kaart te downloaden
Landkaart OnderhoudNL Restauratieschilders 20240528_1024x1448.jpg

Ferdinand Wieman_800x450

Ferdinand Wieman

Glas, Industrieel, Restauratieschilders & Vastgoed
06 27 53 48 06
Stuur mij een e-mail

Ledenvoordelen

Bekijk ons handige overzicht van de belangrijkste ledenvoordelen van uw OnderhoudNL-lidmaatschap. 

Bijeenkomsten OnderhoudNL Restauratieschilders

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt