Inhuren zelfstandigen

Toevoegen ontbrekend puzzelstuk

Inhuren zelfstandigen

Inhuren zelfstandigen

Bij het inhuren van zzp'ers is duidelijkheid over de opdrachtrelatie en het voorkomen van schijnzelfstandigheid dan wel een dienstbetrekking belangrijk.

Bespreking-1024x350

Modelovereenkomst zzp

Zeker als er twijfel is over het bestaan van een dienstbetrekking, raden wij u aan om de OnderhoudNL modelovereenkomst zzp te gebruiken.

Direct naar Modelovereenkomst zzp

 

Schijnzelfstandigheid

Van belang is dat de zzp’er voor de eigen afdracht van belasting en premies moeten zorgen. Wanneer dit niet of niet volledig gebeurt, loopt u het risico dat de Belastingdienst bij u aanklopt om de premies alsnog te heffen.

Controles

Arbeidsinspectie en Belastingdienst kunnen hier streng op controleren. Hierbij zijn de volgende criteria van belang:

  • (Ondernemers)risico (is de zzp’er wel een echte ondernemer?) Betaling (wordt het bedrag volledig en rechtstreeks aan de zzp’er betaald?)
  • Zelfstandigheid (in hoeverre heeft de zzp’er invloed op zijn werkzaamheden, de arbeidsomstandigheden en zijn tarief?)
  • Aantal opdrachtgevers

Handhaving en toezicht door de belastingdienst

Vanaf 1 januari 2020 wordt een sectorgerichte benadering gehanteerd als het gaat om het toezicht op zzp-wetgeving. In de bouw gaat het om grote bouwprojecten. De Belastingdienst controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie wel of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst. Aan het opleggen van correctieverplichtingen, naheffingen en zo nodig boetes, gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf.

Zelfstandigen inhuren uit het buitenland

Bedrijven die in een grensgebied gevestigd zijn, zullen vaker te maken krijgen met het inhuren van een zelfstandige uit het buitenland. Wanneer u een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of freelancer uit Europese Economische Ruimte (dit zijn de EU-landen, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) voor u laat werken, dan heeft u daar geen tewerkstellingsvergunning voor nodig. Zelfstandigen van buiten de EER mogen alleen als zelfstandige voor u werken wanneer zij een vergunning voor verblijf als zelfstandige hebben.
Download onze checklist 'Inhuren buitenlandse zelfstandigen'

 

Ledenadvies_800x450

Meestersgilde_400x240


Download het e-book 'Zorgeloos zzp'ers inzetten zonder risico' van OnderhoudNL Partner Meestersgilde. 

E-book downloaden

OnderhoudNL Personeel, vakmensen met zekerheid

Door samen te werken met OnderhoudNL Personeel kunt u als onderhoudsbedrijf ook in de huidige markt blijven beschikken over gekwalificeerde vakmensen.

Als OnderhoudNL-lid heeft u bovendien voorrang bij de plaatsing!

Naar OnderhoudNL Personeel

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt