Toolboxmeetings veilig en gezond werken

Man in geel veiligheidshesje met ladder en gereeds

Toolboxmeetings veilig en gezond werken

Toolboxmeetings

BTH_177x190.jpg Dit project is mogelijk gemaakt door uw jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Bedrijfstakheffing.

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht uw medewerkers voor te lichten over veilig en gezond werken. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig toolboxmeetings te houden. Een toolboxmeeting is een periodieke bijeenkomst waarin een specifiek onderwerp besproken wordt om de veiligheid in het werk te bevorderen. Voor bedrijven met VCA* of  VCA** zijn er minimale eisen voor de frequentie van deze toolboxmeetings: voor VCA* minstens vier keer per jaar en voor VCA** minstens tien toolboxmeetings per jaar.

leven-lang-ontwikkelen-1024x350
leven-lang-ontwikkelen-1024x350

Als bedrijf mag u zelf vorm geven aan de uitvoering en inhoud van de toolboxmeetings. Wij hebben hieronder een aantal tips voor u:

Tips voor de voorbereiding

  • Kies een onderwerp en plan ongeveer 20 minuten per sessie
  • Een toolboxmeeting hoeft niet altijd een presentatie te zijn. Het kan ook een filmpje zijn, een discussie over een recent nieuwsbericht, foto’s of een quiz
  • Gebruik waar mogelijk voorbeelden (en foto’s) uit de eigen praktijk. Maak bijvoorbeeld een foto van een situatie die is opgevallen of vraag dit aan de aanwezigen ter voorbereiding

Tips voor tijdens de toolboxmeeting

  • Houd het simpel. Spreek duidelijk uit wat de bedoeling is en veronderstel geen voorkennis
  • Betrek deelnemers bij het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld door vragen te stellen, door naar meningen te vragen of door iemand zijn ervaring te laten vertellen
  • U hoeft niet op alle vragen direct een antwoord te geven. Kom later terug op vragen waar nog geen antwoord op was
  • Spreek in de wij-vorm om de toehoorders te betrekken bij het onderwerp.

Tips voor de afronding

  • Zorg dat actiepunten worden genoteerd en dat hier wat mee gedaan wordt. Zorg dat deelnemers ook te horen krijgen wat hiermee is gedaan
  • Vraag de deelnemers naar hun mening over de meeting. Betrek ze eventueel bij het voorbereiden van een volgende toolboxmeeting
  • Zorg dat de presentielijst wordt ingevuld.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt