Werken met gevaarlijke stoffen

gevaarlijke-stoffen-1024x350

Werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen

Medewerkers in onze bedrijfstak werken vaak met producten en materialen die gevaarlijke stoffen bevatten. U besteedt hier natuurlijk aandacht aan in uw RI&E. Maar u bent daarnaast ook verplicht om uw medewerkers te wijzen op de risico’s van bepaalde producten. Zorg dat u hen vooraf instructies geeft over de manier waarop ze deze producten moeten verwerken. 

Handschoenen-thumbs-up-640x177
Handschoenen-thumbs-up-640x177

Training 'Gevaarlijke stoffen - goed geregeld!'

Er zijn veel (nieuwe) wettelijke verplichtingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Vooral het inventariseren van de gevaarlijke stoffen, het vaststellen van het blootstellingniveau en de toetsing aan grenswaarden is een lastige opgave. Om te kunnen voldoen blijven voldoen aan die nieuwe regels, hebben we een handige tool ontwikkeld die als extra module gekoppeld wordt aan de huidige branche RI&E van OnderhoudNL en die u zeer veel tijd bespaart. Na het invullen van die module, is uw RI&E weer compleet en loopt u bij controle van de NLA geen risico op een boete. Meld u aan voor de gratis training 'Gevaarlijke stoffen - goed geregeld!' waarin u leert hoe u de gevaarlijke stoffen-module invult.

VIB en WIK en veiligheidsvoorschriften

Wanneer er gevaarlijke stoffen in producten zitten dan herkent u dit aan de gevarenpictogrammen op de etiketten van het product. Heeft u een Veiligheidsinformatieblad (VIB) gekregen van uw leverancier? Houd u dan aan de veiligheidsvoorschriften die daarin staan. Om zeker te weten dat u veilig aan de slag kunt, doet u de VIB-check. Want alleen als het VIB in orde is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

VIB-bladen bevatten vaak erg veel (ingewikkelde) informatie. Toch moeten werknemers adequaat geïnformeerd worden over de risico’s van verf. Dat kan met behulp van een Werkplek Instructiekaart (WIK), ook verstrekt door de leverancier. Bij een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) moet u kunnen aantonen dat de VIB's en WIK's voor de werknemers beschikbaar zijn en dat zij van de inhoud kennis genomen hebben.
Bekijk onze informatie over VIB's en WIKs

 

Inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging

Op gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl van het ministerie van SZW leest u wat u nog meer moet doen voor het verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Dat begint met het inventariseren daarvan. Hierbij kunnen de VIB's u helpen. Voor alle producten waar op het etiket een gevarenpictogram staat geldt de inventarisatieplicht, maar ook voor mogelijke stoffen die vrijkomen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zoals asbest, (hard)hout en chroom-6. Voor de inventarisatie kunt u gebruik maken van diverse online tools. Onze branche RI&E heeft ook gevaarlijke stoffenmodule waar u een abonnement op kunt nemen. 

pictogram-kankerverwekkende-stoffen-gevaarlijk_400x400.jpgKomt u tijdens de inventarisatie producten tegen met het het symbool voor kankerverwekkende stoffen? Vraag aan uw leverancier een vergelijkbaar product maar dan zonder dit symbool.

 

Toolbox en Handout gevaarlijke stoffen

Om uw medewerkers vooraf te informeren over de risico's van werken met gevaarlijke stoffen en de te nemen maatregelen, kunt u onze handige handout gebruiken. Op ons digitale leerplatform mijnvakmijnontwikkeling vindt u digitale toolboxmeetings, niet alleen over het werken met gevaarlijke stoffen maar ook over werken in de kou of persoonlijke beschermingsmiddelen. U kunt ook uw medewerkers het gevaarlijke stoffenspel “veiligheidshelden” laten spelen.
Naar mijnvakmijnontwikkeling

 

Opslag gevaarlijke stoffen

BTH_177x190.jpgDit project is mogelijk gemaakt door uw jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Bedrijfstakheffing.

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan met vereenvoudigde regels. Dit betekent dat ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) wordt aangepast. Gebruik onze Handleiding PGS15: opslag gevaarlijke stoffen. Vooral schilders- en metaalconserveringsbedrijven hebben hier dagelijks mee te maken.
Download de handleiding PGS 15: opslag gevaarlijke stoffen

 

Webinar Gevaarlijke Stoffen: do's en don'ts

Wat zijn gevaarlijke stoffen, hoe herken ik ze aan de hand van symbolen, H- en P-zinnen, met welke regelgeving heb ik te maken als onderhoudsbedrijf en hoe ga ik praktisch om met de gevaren? Op woensdag 20 mei zond OnderhoudNL een webinar uit over de do's en don'ts van gevaarlijke stoffen.

Nieuws

Meer nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht-gevaarlijke stoffenmodule op laptop-training_1024x606

Nieuw: training Gevaarlijke stoffen-module

Omgaan met gevaarlijke stoffen en voldoen aan de wettelijke eisen is voor veel schilders- en onderhoudsbedrijven een behoorlijke uitdaging. Daarom ontwikkelde OnderhoudNL een speciale module die deel uitmaakt van de reeds bestaande branche RI&E. Om de module effectief te kunnen toepassen, organiseert OnderhoudNL bovendien een training: ‘Gevaarlijke stoffen – goed geregeld!’. Dankzij MDIEU-subsidie zijn er voor de eerste 240 bedrijven geen kosten aan deelname verbonden en kunnen zij tot eind 2025 kosteloos gebruik maken van de module.

U leest het in OnderhoudNL Magazine