Huid en Handschoenen

Arbo_helm_bril_handschoen_origineel 1024x350

Huid en Handschoenen

Nieuw: Handleiding veilige werkwijze schilders

Huid en Handschoenen

Veilig en gezond werken betekent onder andere de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Dat geldt in onze branche zeker voor de bescherming van de huid en ogen. Huid is kwetsbaar en letsel voorkomen is beter dan genezen. Download de handleiding Huidbelasting Schilders en bijbehorende toolboxen en factsheets Huid en Handschoenen. 

Huidbelasting_1024x350
Huidbelasting_1024x350

Een schilder heeft tijdens het werk te maken met verschillende aspecten die bij onvoldoende bescherming slecht kunnen zijn voor de huid, namelijk:

  • Werken in de buitenlucht (kou, wind, regen, zon);
  • Nat werk (bijvoorbeeld afnemen houtwerk);
  • Stoffig werk (bijvoorbeeld schuren):
  • Werk waarbij de huid kan beschadigen (bijvoorbeeld schuren):
  • Werken met afgesloten handschoenen
  • Vervuiling van de huid met producten (zowel onschadelijke als schadelijke producten).

Wie bepaalt wat?

Bedrijfseigenaren en inkopers hebben invloed op de arbeidsomstandigheden van de schilder. Als het gaat om huidbelasting bepalen zij:

  1. Met welke producten gewerkt wordt
  2. Welke voorzieningen en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld
  3. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking staan
  4. Welke informatie de schilders krijgen over producten en beschermingsmiddelen.

Ter ondersteuning in bovenstaande keuzes, is er speciaal voor de eigenaar/inkoper een handleiding Huidbelasting Schilders ontwikkeld. Als werkgever  bent u verplicht uw medewerkers te informeren over de risico’s van hun werkzaamheden, de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren en de juiste middelen te verstrekken om veilig en gezond te kunnen werken. De werknemers zelf hebben vaak geen invloed op de producten en middelen waarmee ze werken, maar ze bepalen wel hóe ze werken, óf ze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) toepassen en hóe ze met deze PBM's omgaan (opslag, vervangen). Hiervoor zijn de toolboxen en factsheets Huid en Handschoenen ontwikkeld.

Veilige werkwijze huidbelasting

Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van OnderhoudNL onderzoek gedaan naar de verschillende werkzaamheden van de schilder, de gebruikte materialen en de daarbij behorende blootstellingen. Het resultaat van dit onderzoek is besproken met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en heeft geleid tot het opstellen van een veilige werkwijze die de kans op huidklachten verkleint. De werkwijze bestaat uit de handleiding Huidbelasting Schilders en twee toolboxen Huid en Handschoenen (PowerPoint-presentaties en factsheets om uit te delen) om werknemers te kunnen informeren. Leden van OnderhoudNL kunnen de handleiding en bijbehorende toolboxen gratis downloaden via het grijze blok downloads op deze pagina. 

contactpersonen-blok-koen_800x450

Koen van Domselaar

Arbo & Milieu
06-83 52 54 60
Stuur mij een e-mail

Stoffencheck-app

Wat betekenen H- en P-zinnen? Wat zijn de grenswaarden van stoffen? Wat zijn de 10 gevaarlijke stoffen en wat kun je zelf doen om de risico’s te beperken?

Download de app

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt