Subsidies

Subsidies voor schilder- en onderhoudswerkzaamhede

Subsidies

Subsidies

Subsidies kunnen bepalend zijn voor het verstrekken van schilder- of onderhoudsopdrachten. Daarom is het zowel voor opdrachtnemer als opdrachtgever belangrijk om op de hoogte te blijven van subsidieregelingen met betrekking tot energiebesparing, innovatie en monumentenzorg.

Renovatie-appartementen-1024x350

Energiesubsidies

Subsidies voor energiebesparende maatregelen - zowel voor particulieren als bedrijven - behoren tot de extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbel glas.
Meer over energiesubsidies

 

Innovatiesubsidies

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid stimuleren bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Daarnaast bestaan er diverse andere financiële regelingen voor innovatie. Wist u dat TNO ondersteuning biedt aan het midden- en kleinbedrijf bij innovatietrajecten?
Ga naar mkbservicedesk.nl voor meer informatie

 

Instandhoudingssubsidies

Eigenaars of beheerders van monumenten kunnen ieder voorjaar subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten. Voor rijksmonumenten met een woonhuisfunctie is er de subsidie woonhuismonumenten. Voor overige gebouwen is er de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Om in aanmerking te komen voor deze zogenaamde instandhoudingssubsidies, stellen Rijk en provincies vaak als eis dat gewerkt wordt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van de ERM.
Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt