Commissies OnderhoudNL

Vlaggen OnderhoudNL_1024x350

Commissies OnderhoudNL

OnderhoudNL heeft diverse gremia in het leven geroepen voor onderwerpen die hoog op de agenda staan qua belangenbehartiging van de leden. De belangrijkste taak van deze commissies, werk- en klankbordgroepen, is om de vereniging te adviseren over het beleid, de in te nemen standpunten en de producten en diensten.

ontbrekend-puzzelstuk-1024x350

Commissie Arbeidsvoorwaarden

De commissie Arbeidsvoorwaarden van OnderhoudNL houdt zich bezig met allerlei vraagstukken over arbeidsvoorwaarden. Denk dan bijvoorbeeld aan de cao, wet- en regelgeving, pensioen, etc. De commissie Arbeidsvoorwaarden adviseert het bestuur van OnderhoudNL en is tegelijkertijd ook ‘klankbord’ van de cao-delegatie.
Naar de commissie Arbeidsvoorwaarden

 

Cao-onderhandelingsdelegatie

De cao-onderhandelingsdelegatie is de vertegenwoordiging van OnderhoudNL in de gesprekken met de vakbonden. Deze delegatie voert de onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden in de schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijfstak.
Naar de cao-onderhandelingsdelegatie

 

Technische Commissie Industrieel

Sector Industrieel van OnderhoudNL heeft eigen Technische Commissie. Deze bestaat uit experts van onze lidbedrijven. Deze experts komen periodiek samen om onze arbomanager vanuit de praktijk van de sector Industrieel te adviseren over kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE).
Naar de Technische Commissie Industrieel

 

Werkgroep Chroom-6

Binnen OnderhoudNL is een werkgroep Chroom-6 ingericht die werkt aan het ontwikkelen van een handleiding Chroom-6 voor reguliere onderhoudsbedrijven. De werkgroep bestaat uit experts van lidbedrijven die vanuit de praktijk kunnen aangeven waar precies behoefte aan is en welke aspecten zeker behandeld moeten worden in de handleiding.
Naar de Werkgroep Chroom-6

 

Commissie Verzekeringen

De commissie Verzekeringen houdt zich bezig met de ontwikkeling van het dienstenpakket van OnderhoudNL Verzekeringen. Deze commissie bestaat uit ondernemers van OnderhoudNL-bedrijven die vanuit de praktijk input en adviezen geven over alle mogelijke behoeften of problemen over risicodekkingen van verzekeringsproducten.
Naar de commissie Verzekeringen

 

Klankbordgroep Arbo & Milieu

De Klankbordgroep Arbo & Millieu van OnderhoudNL fungeert als klankbord voor onze beleidsmanager op het gebied van Kwaliteit, Arbo- en Milieubeleid (KAM) binnen onze sector. De groep bestaat uit actieve KAM-managers van diverse lidbedrijven uit de sectoren Vastgoed en Industrieel, maar er zijn ook vertegenwoordigers bij van de schilders- en glaszetters.
Naar de klankbordgroep Arbo & Milieu

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt