Raad van toezicht OnderhoudNL

Vlaggen OnderhoudNL_1024x350

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur van OnderhoudNL, zowel op het vastgestelde beleid als op de financiën. Daarnaast werkt de Raad als klankbord voor het bestuur. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar, waarbij de voorzitter en directeur van OnderhoudNL altijd aanwezig zijn. De directeur van de vereniging is tevens de secretaris van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt met een reglement: > Bekijk het RvT-reglement