Nieuws_1024x175

Inflatiecijfer van mei in verband met eventuele loonsverhoging 2024

Inflatiecijfer van mei in verband met eventuele loonsverhoging 2024

Hoewel 2024 nog ver weg is, is binnen OnderhoudNL afgesproken dat we u vanaf april 2023 informeren over de ontwikkeling van de algemene prijsstijging in Nederland zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden is dat er een koppeling is met de in de cao afgesproken loonsverhoging per week 1 van 2024.

Inflatiecijfer van mei in verband met eventuele lo
Inflatiecijfer van mei in verband met eventuele lo

In de cao SAVG staat het als volgt:

De loonsverhoging over de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 wordt vóór of uiterlijk op 1 oktober 2023 door partijen bij deze CAO overeengekomen. De stijging van de uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag, voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen van de CBS consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid juli 2022 - juli 2023).

Op dit moment is natuurlijk nog niet bekend wat de verandering is van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens (cpi afgeleid) in de periode juli 2023 ten opzichte van juli 2022. Het CBS heeft inmiddels wel een voorlopig cpi afgeleid gepubliceerd op de eigen website.

CPI afgeleid

 

Voorlopig

Definitief

Januari 2023 t.o.v. januari 2022

7,6%

7,6%

Februari 2023 t.o.v. februari 2022

8,0%

8,0%

Maart 2023 t.o.v. maart 2022

4,5%

4,5%

April 2023 t.o.v. april 2022

5,0%

5,0%

Mei 2023 t.o.v. mei 2022

5,8%

Nog niet bekend

Juni 2023 t.o.v. juni 2022

 

 

Juli 2023 t.o.v. juli 2023

 

 

Bron: CBS

Geen onderhandelingen

De cao-afspraken over de loonsverhogingen zijn gemaakt in de cao SAVG die afgesloten is in oktober 2021. Het resultaat van die onderhandelingen zijn voorgelegd in de ledenraadpleging voor leden van OnderhoudNL wat heeft geresulteerd in de cao SAVG. Dat betekent dat het vaststellen van de loonsverhoging voor of uiterlijk op 1 oktober 2023 een uitrol is van de bestaande cao die al eerder door de leden is vastgesteld. De loonsverhoging hoeft dus niet (weer) te worden voorgelegd aan de leden voor goedkeuring.

Inflatie, CPI en CPI afgeleid

Er bestaat soms onduidelijkheid over de begrippen inflatie, CPI en CPI afgeleid. Hieronder een korte toelichting op deze begrippen: wat ze gemeenschappelijk hebben en wat de verschillen zijn.

Inflatie

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil. Het is een term die veel wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het nieuws, maar de definitie kan verschillen. De inflatie wordt door het CBS afgemeten aan de verandering van consumentenprijzen en deze cijfers worden door het CBS gepubliceerd.

Consumentenprijsindex (CPI)

De CPI meet de prijsontwikkeling van alle consumptieve bestedingen van Nederlandse consumenten. Er wordt ook wel gesproken over het ‘consumptiemandje’ of kortweg ‘mandje’ dat het CBS bijhoudt. De totale bestedingen zijn vervolgens weer onderverdeeld in een aantal consumptiecategorieën, die weer verder onderverdeeld zijn. Het CBS houdt ook rekening met een ‘weegfactor’: hoe zwaar telt een product mee in het totale mandje.

Consumentenprijsindex afgeleid (CPI afgeleid)

De ‘CPI afgeleid’ is de CPI waarin het effect verwijderd is van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting). In de cao SAVG is CPI afgeleid als indicator opgeschreven en niet CPI, om overheidsmaatregelen uit te sluiten. In de regel is CPI afgeleid lager dan de CPI. In 2022 was dat op jaarbasis echter niet het geval.

contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman

Arbeidsverhoudingen (pensioen)
06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt